Galerie Domu tisku
tiskofset@tiskofset.cz | +420 491 618 613
Termín konání: 21. října 2015 – 21. ledna 2016

henclovi

Vendula Henclová (nar. 1960)
Studia: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Prostorové tvorby). Učí na SŠPTP Velké Poříčí (předmět Dějiny výtvarné kultury a Figurální kresba).

Milan Hencl – narozen 23. března 1947 v Náchodě.
Učí na Střední škole propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí (SŠPTP Velké Poříčí). V roce 1996  společně s manželkou otevřeli soukromou galerii „U Mistra s palmou“ v Náchodě.