Galerie Domu tisku
tiskofset@tiskofset.cz | +420 491 618 613
Termín konání: 28. 4. 2016 – 28. 7. 2016

mlynarovaJana Mlynářová patří k těm mladým tvůrcům, kteří zdroje své tvorby přemítavě hledají v nejednoznačných podobách světa, jehož jsou součástí. Myšlenkový obsah i forma promluv artefaktů, které autorka výstavy předkládá, je prezentací vnímavého a zasmušilého příjmu stop nejen po vizuálních vjemech a obrazech uchovaných v paměti. Pouze zdánlivě zřetelné obsahy děl vybízejí k odkrývání metaforických významů. Možná jsou jimi otázky po životních cestách, po konkrétních lidských osudech a jejich vyústěních, které Jana Mlynářová pozoruje a zhodnocuje zvnějšku i zevnitř sebe. Výraz prezentovaných artefaktů je vážný.
Ve svých účincích se autorka ptá po principech fungování a smysluplném směřování čehokoliv kamkoliv. 
Malířská forma, její barevnost, její textura i rukopisná znaková struktura je aktualizovaným stavem vizuální řeči Jany – v současné době vysokoškolské studentky uměleckého oboru s vazbou na učitelskou profesi. Její osobnost a její nejen umělecké snahy a projevy pozoruji pět let. Nad její tvorbou se velmi ráda zamýšlím. Její současná osobitá hodnota slibuje setrvání autorky v tvorbě a díle. Na životní cestě ji přeji neutuchající tvůrčí intuici, invenci a potřebu sdílet své vidění s druhými, kteří v obrazech světa též vidí více, než je vidět.

4. dubna 2016 v Ostravě,
PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.