Galerie Domu tisku
tiskofset@tiskofset.cz | +420 491 618 613
Termín konání: 25. 6. 2015 – 25. 9. 2015

Subtilní dlouhovláska Dana Stolinová se narodila a žije již více než padesát let v podkrkonošském Trutnově. Výtvarné nadání sice před lety nezúročila odborným studiem, o to raději maluje pro radost. Teprve s odchodem dospělých dcer z domova však na celoživotního koníčka získala dostatek času a klid pro nerušenou tvorbu. Nejmilejším tématem jejích obrazů se v posledních letech stal vesmír. Při malování těchto obrazů do nekonečného prostoru v myšlenkách vstupuje, cestuje po vzdálených galaxiích a většina obrazů je tedy výsledkem jejích představ. Předlohou několika obrazů se staly veřejně dostupné fotografie vesmíru. Výtvarná technika, kterou autorka používá, je výrazně odlišná od klasické vrstvené olejomalby. Přestože se i zde jedná o olej na plátně, tenké vrstvy vzájemně se prolínajících barev připomínají spíše akvarel. Sama o své tvorbě říká: ,,Maluji pro radost a chuť ztvárnit své vnitřní pocity, stejně jako každý, kdo něco tvoří. A podpora mých nejbližších mi dává odvahu o tuto radost se podělit.“