Galerie Domu tisku
tiskofset@tiskofset.cz | +420 491 618 613
Termín konání: 4. 3. 2013 – 30. 4. 2013

mar_01Ivan Marek se narodil 4. ledna 1952 v Praze. V roce 1971 vyučen kamerovým mechanikem. Gymnázium v Českém Brodě absolvoval v roce 1977. FAMU – filmový a televizní obraz v roce 1983. Po absolvování FAMU pracoval 25 let jako kameraman v krátkém filmu Praha, později externě pracoval pro ČT a Bavorskou televizi. V současné době působí jako pedagog a věnuje se knižní ilustraci. Jeho barevné fotografické obrazy nejsou zpracovány počítačovou technikou a jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v USA, Holandsku, Německu a v České republice.

 foto: archiv autora