Galerie Domu tisku
tiskofset@tiskofset.cz | +420 491 618 613
Termín konání: 24. 5. – 24. 8. 2017

Fotokroužek zřízený Střediskem volného času pod vedením Ing. Romana Duly se věnuje výtvarné fotografii. Jeho členy jsou děti ve věku 12 let a starší. Kroužek se rozděluje na dvě skupiny. První skupina se schází ve středu a skládá ze žáků, kteří nastoupili do kroužku v tomto školním roce – v něm se učí základy používání přístroje a základní kompoziční pravidla. Do druhé skupiny postoupili žáci, kteří navštěvovali kroužek již minulý rok a ti, kteří již mají základní znalosti o kompozici fotografie a ovládají svoji techniku. Tato skupina se schází ve čtvrtek. Cílem kroužku je rozvoj estetického vidění ve výtvarné fotografii. Jelikož fotografie je jen jednou částí výtvarného projevu, jsou děti okrajově vedeny i ke vnímání ostatních výtvarných směrů. Neprobírá se teoreticky, ale děti navštěvují výtvarné výstavy v Trutnově. Nejčastějším prvotním zájmem dětí je fotografování přírody a rodinných mazlíčků tak, jak je vidí ve hledáčku. S postupným navštěvováním kroužku opouští první začátečnické focení a začínají zkoušet i ostatní fotografická témata. Tomu napomáhá společné prohlížení fotografií jednotlivých členů. Každý mladý fotograf přináší své fotografe, které se promítají s následným komentářem jednotlivých členů kroužku. Tím se děti dozvídají názory ostatních členů a mohou následně své fotografie obohatit o nové poznání, popřípadě se vyvarovat častých chyb. Velkým pomocníkem mladých fotografů je současná fotografická technika. Vedoucí fotokroužku Ing. Dula by rád rozšířil fotografické zaměření pro děti i na možnost vyzkoušet si ateliérovou fotografii. Snaží se tedy postupně sehnat dostatek prostředků na základní vybavení atelieru, kde by se mohla vyučovat ateliérová fotografie s makrofotografií.